Hoe kan ik de druk van mijn verwarmingsketel correct bijstellen?

Posted by Super User

Een correcte druk in uw cv-ketel is essentieel voor een goede circulatie van het warme water tussen de radiatoren, vooral als die radiatoren op verschillende verdiepingen staan.

De ideale druk ligt doorgaans tussen 1 en 2 bar, maar dat kan verschillen van de ene ketel tot de andere. Vraag raad aan uw verwarmingsinstallateur!

Controleer de manometer

Om de druk van uw verwarmingsketel te controleren hoeft u slechts een blik te werpen op de manometer. Deze manometers bestaan in verschillende vormen, afhankelijk van het model verwarmingsketel:

De naald van de manometer geeft de reële druk van de installatie weer. Een groene zone toont aan binnen welk  bereik de druk correct is. De rode zone is de kritieke zone.
Een rode naald dient als merkteken en een zwarte duidt de werkelijke druk aan. Idealiter liggen die twee naalden op elkaar.  
Bij bepaalde modellen verwarmingsketels wordt de waterdruk aangegeven door controlelampjes op het display.

De druk van uw cv-ketel is te laag

Ga als volgt te werk:

 1. Ga na waar de twee vulkranen zich bevinden
 2. Open één van beide kranen volledig
 3. Open voorzichtig de tweede kraan en houd daarbij de naald van de manometer (of het controlelampje op het display) nauwlettend in het oog.
 4. Wacht tot de naald het midden van de groene zone (of de rode naald die dienst doet als merkteken) heeft bereikt.
 5. Het kan zijn dat de naald al meteen halt houdt bij het begin van de groene zone zonder verder te gaan, ook al opent u de kraan volledig. Dan is uw woning wellicht voorzien van een drukregelaar die onontbeerlijk is voor bepaalde toestellen (zoals boilers). De waterdruk kan namelijk hoger en zelfs te hoog zijn in bepaalde laaggelegen delen van de stad.
 6. Als de naald stopt bij het begin van de groene zone, dan volstaat dat.
 7. Sluit de tweede kraan volledig, maar zonder ze echter te ‘blokkeren’.
 8. Sluit ook de eerste kraan goed.

De druk van uw cv-ketel is te hoog

Dat regelt uw cv-ketel  automatisch zelf! De ketel heeft namelijk een veiligheidsklep waarlangs de overtollige druk ontsnapt. Het is dus helemaal normaal dat u af en toe een waterdruppeltje aan die veiligheidsklep ziet.

Stroomt er echter voortdurend water uit, roep dan de hulp in van uw verwarmingsinstallateur. Ofwel is de klep defect, ofwel is er overdruk in uw installatie.

Blijft de druk continu stijgen,  ondanks het water dat via de veiligheidsklep afgevoerd wordt, check dan even of de twee vulkranen goed gesloten zijn. Daalt de druk niet? Schakel dan de cv-ketel uit en raadpleeg uw installateur.

Ga best ook na of de radiatoren niet ontlucht moeten worden. Daarbij wordt namelijk lucht en een beetje water aan het systeem onttrokken, waardoor de druk zal dalen. Blijft die evenwel hoog na het ontluchten, schakel dan de cv-ketel uit en raadpleeg uw installateur.

Let op, ligt de druk hoger dan 3 bar, dan zal de veiligheidsklep open blijven en bestaat het risico op een kleine overstroming. Sluit in dat geval het circuit voor de watertoevoer naar uw ketel door de isolatiekraag dicht te draaien. Als u die kraan niet kan vinden, sluit dan gewoon de watertoevoer van de woning af aan de meter tot de verwarmingsinstallateur langskomt.

Hoe vaak moet ik de druk van mijn ketel controleren?

Dat hoeft u zeker niet dagelijks, en zelfs niet wekelijks te doen. Normaal gezien blijft de druk stabiel. Het expansievat compenseert de volumevariaties (en dus de druk) die wordt veroorzaakt door uitzettingen en inkrimpingen door temperatuurschommelingen.

Controleer de druk:

 • bij aanvang van het verwarmingsseizoen
 • 1 of 2 maand later
 • na het ontluchten van de radiatoren en de dag daarna

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments

 • No comments found